Category: Building & Construction

Starting Date: 01 May, 2023

Project Duration: 3 weken

Posted on: 09 Mar, 2023

Posted by: Buro CITE N.V.

About the project

Een woonhuis in Paramaribo heeft, zoals vele panden in Paramaribo, last van optrekkend vocht in de wanden, wat leidt tot schimmel in de wand en afbladderende verf. Naast het esthetische probleem geeft dit ook gezondheidsrisico's.

Buro CITE heeft het verzoek gekregen om de eigenaren bij te staan de vochtoptrekking te stoppen, zonder dat de wanden afgebroken behoeven te worden. De oplossing is Onderkappen, waarvoor expertise en ervaring uit Nederland gewenst is.

Het doel is dat de vocht optrekking bij deze woning duurzaam wordt opgelost en tijdens de werkzaamheden de kennis wordt opgedaan om het vervolgens met Surinaamse partijen ook bij andere panden duurzaam toe te passen.

Share this project